Monday, January 12, 2009

Tafsir 1

أعوذ بالله من الشيطان الراجيم

Terjemahannya ...

{ أعوذ } : Aku berlindung, aku tertegah
{ بالله } : Dengan bantuan Allah
{ من الشيطان } : Daripada Syaitan iaitu roh yang jahat dan melampau.
"Terdapat dua pendapat dalam mengatakan asal perkataan Syaitan iaitu , pertamanya : berasal dari perkataan (شاط) yang bermaksud binasa. Kedua : berasal daripada perkataan (شطن) bermaksud jauh.
{الراجيم} : Si penjerumus orang lain ke dalam kegelapan, kesesatan dan mencampakkan jiwa ke dalam kecelaruan.

Maksudnya ...

Ini adalah doa yang dianjurkan sebelum membuat sesuatu bagi memohon perhatian Allah daripada campurtangan Syaitan dalam sesuatu pekerjaan.

Ayat ini menganjurkan kepada kita supaya memohon perlindungan kepada Allah yang
memelihara manusia, yang memerintah manusia dan yang disembah oleh manusia. Perkara yang dipohon itu ialah perlindungan daripada kejahatan Syaitan yang membisik kejahatan dalam hati manusia iaitu dari Syaitan yang tidak nampak dan Syaitan yang dapat dilihat iaitu manusia. Memohon perlindungan daripa Allah yang dapat menolak segala kejahatan umumnya dan kejahatan Syaitan pembisik yang datang dan menghilang tumpuannya.